Česky | English

Vlastní a kooperační projekty

Klimatická regionalizace

klim_teploty-m.gif, 10 kB

Geoinformatické modelování klimatické regionalizace bylo založeno na vstupu dat z třicetileté řady měření teplot a srážek na klimatologických stanicích z let 1961 až 1990 a na užití absolutních a korigovaných altimetrických dat.

>> více zde
 
separator

Evapotranspirační modelování

csp_regiony-m.gif, 5 kB

Ovzdušné srážky jsou jedním prvkem vodní bilance a evapotranspirace jako výpar z různého typu povrchu zejména standardního zatravnění je dalším významným prvkem vodní bilance.

>> více zde
 
separator

Regionalizační modelování

reg-model1-m.gif, 6 kB

V každém státě existují oblasti s méně příznivými podmínkami pro zemědělskou činnost. Vedle parametrů předepsaných Evropskou unií je možné ke stanovení zmíněných oblastí použít národní kriteria na bázi klimatické regionalizace.

>> více zde
 
separator

Topologické modelování a simulace

topol-model1-m.gif, 4 kB

Podstata projektu spočívá v geoinformatickém modelování s topologickým generalizačním algoritmem. Prakticky se vychází se z lokalizace základních územních jednotek obcí České republiky.

>> více zde
 
separator

Družicové mapové schéma

schema.gif, 27 kB

V letech 2001 a 2002 byla realizována zakázka na výrobu družicových mapových schémat severní části Súdánu v měřítku 1:100 000 a 1: 50 000 pro potřeby geologického průzkumu (celkem kolem 60 000 km²).

>> více zde
 
separator

Tvorba elevačních modelů

elev-model-m.gif, 5 kB

Byl zkonstruován digitální elevační model terénu (DEM) z obrazových dat pořízených družicí SPOT (prostorové rozlišení 10 metrů) území na jihovýchod od Prahy.

>> více zde
 
separator

Restaurace a rekonstrukce starých map

jessenii.gif, 18 kB

Technologie rekonstrukce a restaurace starých map a textů jsou založeny na pořizování digitálních kartografických dat prostorovým skenováním.

>> více zde
 
separator

Jízda po farmářském bloku

farm_blok-obraz-m.gif, 6 kB

Pokud má farmářský blok nepravidelný a komplikovaný tvar, není určení směru jízdy jednoduchou záležitostí a je také závislé na šířce záběru zemědělského stroje.

>> více zde
 
separator

TRANSFORMACE SOUŘADNIC v digitální kartografii a geoinformatice

transform-sour-m.gif, 4 kB

Většina ze známých kartografických a geoinformačních programových produktů umožňuje transformovat souřadnice, ale málokterý z nich dává uživateli možnost jejich výběru podle vlastností transformační metody.

>> více zde
 
separator
© Aretin geoinformatics s.r.o. Vyšehradská 2, 128 00 Praha 2 | Tel.: +420 777 590 190 | info@aretin.cz